שימשית 2

ריש לקיש + שימשית
סינגל ריש לקיש + שימשית

בינוני