2

פרצים - עמיעז - סדום
נחל פרצים, מישור עמיעז, נחל סדום

קל