2

פרצים - עמיעז - סדום
נחל פרצים – מישור עמיעז – נחל סדום

קל