יד קנדי

יד קנדי - עמינדב
יד קנדי – עמינדב

בינוני