2

בני יהודה - חמת גדר
בני יהודה – חמת גדר

בינוני